2016 Top Ten of Polemic for Health

Múscul quàdriceps femoral
El múscul quàdriceps, quàdriceps femoral o quàdriceps crural, és el més potent i de més volum del cos humà. S'anomena quàdriceps puix que té quatre caps musculars. Es troba a la cara anterior del fèmur
Termes romanes
Les termes eren edificis públics amb prestacions que avui en diríem higienicosanitàries. Són els precursors de les modernes cases de banys, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma, és a dir, constituïen un lloc d'oci i de socialització per a la societat romana, bàsicament, patrícia (patricii
Sabó
El sabó és un producte o substància que s'utilitza per a la higiene personal i per a netejar o rentar determinats objectes. Actualment, a més, també és emprat per a decorar la cambra de bany. Es pot trobar en pastilla, com a pols o com a crema. En sentit estricte, tècnicament existeix una gran diferència entre el que és un sabó, un detergent i un xampú
Cul
El cul o natges està constituït principalment pels tres músculs glutis, els quals serveixen per a l'elevació i el sosteniment de la pelvis, l'extensió, l'abducció i la rotació del fèmur i l'abducció i la rotació de la cuixa
Balneari
Un balneari és un lloc dedicat al repòs i la curació a través de la utilització de les aigües, sobretot les termals i minerals, sovint amb un edifici per a l'allotjament. També es pot anomenar així el lloc d'oci situat a la vora del mar, rius i llacs, on es pot practicar el campisme i la natació. El nom prové del llatí: balneum (bany
Hemofília
L'hemofília és un conjunt de malalties hereditàries ocasionades per la carència o defecte d'algun factor de coagulació, com ara el factor VIII a l'hemofília A i el factor IX a l'hemofília B
Audició humana
L'audició constitueix els processos psico-fisiològics que proporcionen a l'ésser humà la capacitat d'escoltar i és el resultat d'un complex mecanisme proporcionat per les dues orelles, uns centres nerviosos que transformen l'estímul mecànic de les ones en sons i la participació activa i permanent del cervell
Oncologia
L'oncologia és l'especialitat mèdica que estudia els tumors benignes i malignes, però amb atenció especial als malignes, o dit d'altra manera, el càncer. El terme oncologia deriva del grec onkos i el sufix –logia. Els professionals d'aquesta especialitat són els oncòlegs. L'oncologia com a disciplina clínica ha de cobrir, en la seva aplicació assistencial, totes les àrees de la medicina. Des de la prevenció sobre la població, destinada a reduir la incidència del càncer, seguint amb l'assistència
Escàpula
L'escàpula o l'omòplat és un os de l'espatlla, parell, pla i compacte, de forma triangular, amb dues cares, anterior i posterior; tres vores, superior, intern i extern, i tres angles, superior, anterior i inferior. El seu cos és pla i triangular i d'ell s'originen dues prominències òssies marcades: l'espina de l'escàpula a la cara posterior i l'apòfisi coracoide al seu marge superior
Esclerosi lateral amiotròfica
L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), de vegades anomenada malaltia de Lou Gehrig, és una malaltia neurològica progressiva, invariablement fatal, que ataca les cèl·lules nervioses (neurones) encarregades de controlar els músculs voluntaris. Aquesta malaltia pertany a un grup anomenat malalties de les motoneurones, que són caracteritzades per la degeneració gradual i mort d'aquest tipus de neurones