2016 Top Ten of Polemic for Society

Determinant (llengua)
Un determinant és la categoria morfològica que acompanya a un nom o substantiu. Pertany a les categories variables, puix que admet flexió de gènere i nombre. És una categoria que agrupa elements que tenen diferent comportament sintàctic i diversa càrrega semàntica
Unió Sindical de Controladors Aeris
La Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA) és un sindicat professional espanyol, fundat el 25 de març de 1993, d'àmbit estatal i per a personal civil que es declara independent de qualsevol partit polític
Tutankamon
Tutankamon o Tutankhamon fou un faraó de la dinastia XVIII de l'antic Egipte. Va succeir a Semenkhare, qui podria haver estat el seu germà, i va governar durant uns 10 anys. Malgrat la seva fama popular actual, deguda al fet poc habitual que la seva tomba es va descobrir gairebé intacta, fou un faraó de poca importància de la dinastia. Va morir molt jove, i se l'anomena sovint el rei-nen
Conjunció (gramàtica)
La conjunció és una de les categories gramaticals tradicionals. És una paraula invariable que uneix altres mots, sintagmes o frases en un discurs i per tant és un nexe
Sector terciari
El sector terciari d'una economia és una de les tres categories industrials d'una economia
Vas canopi
A l'antic Egipte, els vasos canopis eren els recipients on els embalsamadors dipositaven les vísceres del difunt
Constitució espanyola de 1978
La Constitució espanyola és la màxima llei escrita de l'ordenament jurídic i de l'Estat espanyol. S'hi regulen els deures i drets fonamentals dels ciutadans, la forma i estructura de l'Estat. La Constitució espanyola actual fou aprovada en el referèndum del 6 de desembre de 1978 i sancionada pel rei Joan Carles I d'Espanya el 27 de desembre de 1978, essent la novena constitució de l'Estat espanyol
Empresa
Una empresa és una organització amb personalitat jurídica, que pretén generar riquesa i ocupació, a través de l'elaboració o comercialització d'un producte o servei que satisfaci les necessitats i demandes de la societat. És la unitat de producció bàsica
Glossari
Un glossari és una llista de mots utilitzats en una obra literària, amb les definicions corresponents. Normalment, un glossari sol contenir els mots que són rars, arcaics, o molt especialitzats. També s'anomena glossari a una col·lecció de glosses o explicacions dels mots i passatges obscurs o difícils d'un autor o d'una obra. Així mateix, hom edita glossaris sobre temàtiques concretes; glossaris mèdics, escacs, botànica, grafs, accions farmacològiques, nàutica, filosofia, etc
Independència
La independència és la situació en què algú o quelcom no té cap relació de dependència amb algú o quelcom d'altre, hi estigués sotmès prèviament o no. Inclou l'autogovern d'una nació, país, estat o dels seus residents i la població, o alguna part d'aquesta, que, en general, fan exercici de la sobirania. Els moviments independentistes són els que propugnen la independència d'un territori envers un govern o règim que el domina