2016 Top Ten of Polemic for Technology

Correu electrònic
El correu electrònic, o a vegades correu-e es refereix al sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges utilitzant sistemes digitals de telecomunicació. També s'hi poden adjuntar documents electrònics o altres fitxers. Avui en dia, la majoria de sistemes de correu electrònic utilitzen Internet
Energia solar
L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable, ja que l'energia rebuda del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la
Roca metamòrfica
Les roques metamòrfiques són aquelles roques que es formen per metamorfisme, en sotmetre qualsevol tipus de roca a altes pressions o temperatures sense que s'arribi a fondre. Això fa variar la mineralogia i l'estructura de la roca inicial i constitueix una nova roca. Exemples d'aquestes roques són les pissarres, les fil·lites, els esquistos i els gneis. Roca que pot ser tant d'origen sedimentari com igni o metamòrfic i que ha sofert un procés de metamorfisme
Calendari d'advent
Un calendari d'advent és un calendari de "compte enrere" utilitzat a l'advent per a preparar-se pel Nadal. Aquesta mena de calendaris eren molt freqüents quan molta gent no sabia comptar, i eren utilitzats abans de les festivitats importants, com Nadal, Pasqua, Tots Sants, etc. A alguns llocs se segueixen utilitzant per tradició. Podien tenir diverses formes, però tots tenen en comú haver de canviar alguna cosa cada dia fins que arriba el dia assenyalat esperat, en el cas del calendari d'advent el
Central hidroelèctrica
Una central hidroelèctrica és una instal·lació dissenyada per a generar electricitat gràcies a l'aprofitament de l'energia potencial de l'aigua emmagatzemada en una presa situada a un nivell més alt que la central. L'aigua és conduïda mitjançant una canonada de descàrrega des de l'embassament fins a la sala de màquines de la central, on gràcies a una o diverses turbines hidràuliques es produeix la generació d'energia en alternadors
Bombeta elèctrica
Una bombeta d'incandescència produeix un llum format per una ampolla de vidre, a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment de tungstè. Produeix llum per incandescència en circular-hi corrent elèctric. Altres noms pel fenomen són llum d'incandescència i làmpada d'incandescència, amb formes vulgars i curts com bombeta, pera
Tendal
S'anomena tendal al tros de lona o tela forta que hom posa per a fer ombra, protegir de la intempèrie, cloure un espai, etc
Full de càlcul
Un full de càlcul és un programa informàtic per a l'organització, l'anàlisi i l'emmagatzematge de dades en forma de taula. Els fulls de càlcul es van desenvolupar com a anàlegs informatitzats dels fulls de treball de comptabilitat en paper
Galleda
Una galleda, un poal, un ferrat o una ferrada és un recipient capaç de retenir líquids o substàncies que flueixen. La forma és habitualment bastant similar a un tronc de con invertit perquè la seva concavitat pugui retenir els líquids i que sol tenir una nansa semicircular a la part superior per a facilitar-ne el transport
Pesca (informàtica)
En informàtica, la pesca és un frau de suplantació de personalitat que es fa amb un correu electrònic o missatgeria instantània amb el que es demanen dades sobre les targetes de crèdit, claus bancàries, o altres tipus d'informació