2017 Top Ten of Polemic for Health

Leucèmia
La leucèmia és un càncer de la sang o medul·la òssia i és caracteritzat per una proliferació anormal de cèl·lules sanguínies, normalment glòbuls blancs (leucòcits). La leucèmia és un terme ample que cobreix un espectre de malalties. En canvi, forma part del grup, fins i tot més ampli, dels anomenats càncers hematològics
Pesta Negra
La Pesta Negra fou una pandèmia, molt probablement de pesta, que possiblement s'originà el 1346 al nord de la Xina i, a través de Síria, s'estengué successivament per Anatòlia i Tràcia fins a arribar a Grècia, Egipte i els Balcans. El 1347 arribà a Sicília i des d'allà passà a Gènova; el 1348 havia infectat Suïssa i tota la península Itàlica, on només el territori del Ducat de Milà en fou parcialment estalviat. Des de Suïssa s'estengué a França i la península Ibèrica i el 1349
Jurament hipocràtic
El jurament hipocràtic és un manifest ètic, recollit en el Corpus Hipocraticum, sobre les pràctiques mèdiques enunciat per Hipòcrates, a què la majoria dels metges s'adhereixen, encara que la referència a l'avortament planteja dubtes a l'hora d'adherir-s'hi estrictament. El jurament hipocràtic ha sigut actualitzat per la Declaració de Ginebra
Candidosi
La candidosi és una infecció per fongs (micosi) de qualsevol de les espècies de Candida, dels quals Candida albicans és la més comuna. La candidosi abasta des d'infeccions superficials, com la candidosi oral i la vaginitis, a infeccions sistèmiques potencialment mortals. Les infeccions sistèmiques per Candida es coneixen com a candidèmia i solen limitar-se a les persones amb immunodeficiència greu
Oïda
L'oïda és el sentit pel qual hom percep els sons. Aquesta percepció constitueix l'audició i té lloc mitjançant l'òrgan corresponent, l'orella. Alguns trastorns de la percepció del so són l'acufen, l'autofonia, la fonofòbia, la paracúsia, la presbiacúsia o la sordesa
Sang
La sang és una suspensió de cèl·lules en un medi aquós, impulsada pel cor a través dels vasos sanguinis, amb l'objectiu de distribuir oxigen i nutrients als diferents teixits així com eliminar-ne els residus, entre altres funcions. Està formada per una matriu extracel·lular líquida anomenada plasma. El plasma representa el 55% de la sang total, està compost principalment d'aigua, i conté una dissolució de proteïnes, lípids, glucosa, ions minerals, hormones, diòxid de carboni, plaquetes i
Encèfal
L'encèfal és un conjunt d'organs del sistema nerviós central present en la majoria de cordats. Es tracta d'un engruiximent considerable a la part apical de la medul·la espinal. És l'encarregat de recollir la informació percebuda del medi o del mateix organisme, processar-la i avaluar l'execució d'una resposta fisiològica o de conducta, ja sigui de manera conscient o inconscient
Termes romanes
Les termes eren edificis públics amb prestacions que avui en diríem higienicosanitàries. Són els precursors de les modernes cases de banys, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma, és a dir, constituïen un lloc d'oci i de socialització per a la societat romana, bàsicament, patrícia (patricii
Anèmia
El terme anèmia és una malaltia de la sang on hi ha una disminució de la concentració d'hemoglobina. Hi ha un descens de l'hematòcrit i de la concentració d'hematies
Farmacèutic
Els farmacèutics són professionals de la salut que exerceixen la farmàcia i són un grans coneixedors del medicament, així com dels efectes que pot tindre aquest al cos humà i les propietats químiques i biològiques del fàrmac i del cos on actua