2018 Top Ten of Polemic for Health

Grup sanguini
Els grups sanguinis són cadascun dels tipus de sang que es tenen en compte a l'hora de fer una transfusió sanguínia. La classificació es fa en funció de la naturalesa de certs components de la membrana dels glòbuls vermells de la sang de cada individu. Una transfusió d'un grup incompatible pot causar una reacció immunitària que provoqui anèmia hemolítica, aturada renal, xoc i la mort
Termes romanes
Les termes eren edificis públics amb prestacions que avui en diríem higienicosanitàries. Són els precursors de les modernes cases de banys, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma, és a dir, constituïen un lloc d'oci i de socialització per a la societat romana, bàsicament, patrícia (patricii
Olfacte
L'olfacte, és el sentit encarregat de detectar i processar les olors. S'ha definit l'olfacte com un sentit químic, en el qual actuen com a estimulant les partícules aromàtiques o odoríferes despreses dels cossos volàtils. A través de l'aire inspirat, aquestes entren en contacte amb l'epiteli olfactiu, situat al nas. El sentit de l'olfacte en els éssers vius té vitals funcions per a garantir la supervivència: permet avaluar l'estat i la qualitat nutritiva dels aliments, identificar perills
Síndrome de Down
La síndrome de Down (SD) és un trastorn genètic causat per la presència d'una còpia extra del cromosoma 21, o una part d'aquest, en comptes dels dos habituals. Es caracteritza per la presència d'un grau variable de retard mental i uns trets físics peculiars que li donen un aspecte recognoscible. És la causa més freqüent de discapacitat psíquica congènita i deu el seu nom a John Langdon Haydon Down que va ser el primer a descriure aquesta alteració genètica el 1866, encara que mai va arribar a
Ovari
L'ovari és una part interna dels organismes sexuals femenins tant en animals com en els vegetals. Els ovaris són part de l'aparell reproductor femení. Habitualment una femella disposa de dos ovaris
Dopatge
El dopatge és la promoció o consum de qualsevol mètode o substància prohibida en l'esport que pot ser potencialment perillosa per la salut dels esportistes i que és susceptible a millorar el seu rendiment de manera il·legal. D'acord amb el Comitè Olímpic Internacional (COI), dopatge és l'administració o ús per part d'un atleta de qualsevol substància externa a o l'organisme o qualsevol substància fisiològica presa en quantitat anormal o per una via anormal amb la sola intenció d'augmentar d
Esquinç
Un esquinç és l'estripada, distensió o estirament excessiu d'un lligament. Es produeix a causa d'un moviment brusc, caiguda, cop o una forta torsió de l'articulació, que fa superar la seva amplitud normal. També es denomina "torçament" o "torçadura" en llenguatge comú. Els esquinços causen dolor, inflamació i impotència funcional. El temps de recuperació és variable segons quina sigui la gravetat i la cronicitat de la lesió. Es distingeix entre esquinços benignes, quan els lligaments estan
Bronquitis
La bronquitis és una inflamació dels bronquis en els pulmons. La bronquitis aguda és generalment causada per virus o bacteris i pot durar diversos dies o setmanes. La bronquitis crònica no és necessàriament causada per una infecció i és normalment part d'una síndrome anomenada malaltia pulmonar obstructiva crònica; es diagnostica clínicament com una tos persistent que produeixi esput (flegma), durant almenys tres mesos en dos anys consecutius. Tant la bronquitis aguda com la crònica poden
Refredat
El refredat, o constipat, és una afecció catarral de les vies respiratòries altes, de natura vírica, bacteriana o al·lèrgica, afavorida per efecte del fred o de la humitat. Afecta una o més mucoses i es caracteritza especialment per la fluxió o destil·lació que ataca el nas, la boca o el pit. Produeix una hipertèrmia moderada, esgarrifances i un malestar general. En la major part dels casos l'agent patogen és un virus. També rep els noms de refredat comú i rinitis aguda
Sagrat Cor de Jesús de Tarragona
La Fundació Cultural Privada Sagrat Cor de Jesús de Tarragona és un col·legi a Tarragona. Es va fundar el 5 de juny de 1866 i imparteix des de P-0 fins a Segon de Batxillerat. També consta d'una petita capella