2018 Top Ten of Polemic for Technology

Instrument de vent de fusta
Els instruments de vent de fusta, també dits instruments de vent-fusta és la família d'instruments de vent (aeròfons) en què el so es produeix bufant contra un bisell, a través d'una canya o llengüeta, que pot ser doble o simple, d'un bec com les flautes. La família compren igualment la flauta travessera que avui generalment és de metall. Els instruments de vent de fusta són una subsecció de l'orquestra simfònica, dins la secció de vent. Aquesta ordenació tradicional és basada en la
Ramadà (mes)
El ramadà —en àrab رمضان, ramaḍān— és el novè mes del calendari musulmà i té 30 dies. En català, es fa servir indiferentment la paraula ramadà per a designar aquest mes i, per metonímia, el dejuni especial (sawm) que té lloc durant aquest període, i que constitueix un dels cinc pilars de l'islam. El mot ramadà ja havia estat el nom del novè mes en la cultura àrab anterior a l'arribada de l'islam; la paraula deriva de l'arrel àrab r-m-ḍ, que fa referència a ‘xardor
Microscopi òptic
Un microscopi òptic, sigui simple o compost, és un microscopi basat en lents òptiques. El desenvolupament d'aquest aparell s'associa amb els treballs d'Anton van Leeuwenhoek i els seus escrits a la Royal Society, en els que va descriure per primera vegada (1683) l'existència d'animàculs
Arc apuntat
L'arc apuntat, també dit arc ogival, és un tipus d'arc i paradigmàtic element estructural de l'arquitectura gòtica que substituí l'arc de mig punt utilitzat àmpliament durant el romànic o en l'arquitectura de l'Antiga Roma. Geomètricament és més complicat de projectar però distribueix molt millor les forces dels elements que suporta, la qual cosa fa que es pugui augmentar l'altura de l'edifici i dotar-lo de majors obertures en les seves parets derivant les càrregues dels murs cap als arcs i
Aigua potable
Aigua potable és aigua que es pot beure o utilitzar per a la preparació dels aliments. La quantitat d'aigua potable necessària per mantenir una bona salut varia i depèn del nivell d'activitat física, l'edat, els problemes relacionats amb la salut i les condicions ambientals. Aquells que treballen en un clima càlid, poden necessitar-se fins a 16 litres al dia
Migjorn (vent)
El migjorn, en la rosa dels vents, és el vent que prové d'aquest sud. En l'àmbit dels Països Catalans, el migjorn no es considera bo ni per la pesca ni per la navegació i com que és poc freqüent, sovint se'l confon amb els seus veïns, el xaloc i el garbí. D'acord amb la mitologia grega, Notos era la personificació del vent del sud. El seu nom prové dels termes mig i jorn en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs. Etimològicament, derivaria del llatí vulgar mĕdĭo diŭrno
Arquitectura gòtica
L'arquitectura gòtica s'inclou dins del moviment cultural conegut com a art gòtic que, al seu torn, sorgeix en un context més ample, anomenat renaixement del segle XII. Aquest estil arquitectònic s'estén per un llarg període de l'edat mitjana i varia d'un lloc a un altre; es desenvolupa entre meitat del segle xii i inicis del segle xvi, marcant la fi del període medieval. El primer gest impulsor d'aquesta nova filosofia constructiva es donà a França, estenent-se a tot Europa en un període
Xarxa informàtica
Una xarxa informàtica és un grup interconnectat d'ordinadors. La finalitat principal per a la creació d'una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distància, assegurar la comfiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions
Flexibilitat
La flexibilitat és la capacitat que posseeix un objecte o sistema d'adaptar-se a una nova situació. També es designa flexibilitat com la qualitat del que és flexible, i aquesta com la capacitat o disposició que té qualsevol cosa de deformar-se sense trencar-se
Clau anglesa
Una clau anglesa és una eina utilitzada per afluixar o ajustar rosques o cargols. L'obertura de la clau anglesa és ajustable, ja que posseeix un cap mòbil que li permet adaptar-se a diferents mesures de cargols. Aquesta característica la diferència de les claus comunes les quals posseeixen una grandària fixa