2019 Top Ten of Polemic for Health

Angina de pit
L'angina de pit és una obstrucció d'una o més artèries coronàries que ocasiona un dolor opressiu a causa d'una insuficiència en l'aportació d'oxigen al cor. L'angina de pit constitueix el símptoma principal de la CI i significa literalment opressió toràcica deguda a una isquèmia miocardíaca, gairebé sempre deguda a arterioesclerosi, encara que també pot presentar-se a causa d'un espasme coronari
Coma etílic
El coma etílic és un estat de coma a causa d'una sobredosi d'alcohol. És una urgència mèdica, ja que el coma etílic produeix l'aturada de totes les funcions del cervell i la persona que la pateix en principi només manté la respiració i l'activitat del cor gràcies a l'activitat del bulb raquidi. Així tot, en casos d'ingesta extrema d'alcohol, el coma etílic pot produir la mort per respiració insuficient o aturada de la respiració
Oïda
L'oïda és el sentit pel qual hom percep els sons. Aquesta percepció constitueix l'audició i té lloc mitjançant l'òrgan corresponent, l'orella. Alguns trastorns de la percepció del so són l'acufen, l'autofonia, la fonofòbia, la paracúsia, la presbiacúsia o la sordesa
Magnetoteràpia
La magnetoteràpia és una disciplina que s'engloba dins de la fisioteràpia i es defineix com l'art i la ciència del tractament de lesions i malalties mitjançant l'aplicació de camps magnètics
Psicologia clínica
La psicologia clínica és la branca de la psicologia que s'ocupa principalment de la diagnosi, el tractament i la prevenció dels trastorns mentals. Es pot definir globalment com una disciplina que integra coneixement científic, models teòrics i experiència clínica amb l'objectiu de comprendre, prevenir i alleujar les malalties mentals i el malestar psicològic així com promoure la percepció de benestar personal i el desenvolupament personal
Malaltia tropical
Les malalties tropicals són malalties infeccioses que són prevalents o úniques de les regions tropicals i subtropicals. Les malalties són menys prevalents en climes temperats, en part a causa de la presència d'una estació freda que obliga els artròpodes a hivernar, cosa que en controla la població. Els insectes com els mosquits i les mosques i els aràcnids com les paparres són de molt els portadors més habituals d'aquestes malalties. A aquests insectes els anomenem vectors, i poden transportar
Patologia
La paraula patologia procedeix del grec antic, estudi (λογός) del patiment o dany (παθός
Bacil de Koch
El bacil de Koch és l'eubacteri que causa la major part dels casos de tuberculosi. Va ser descrit el 24 de març de 1882 per Robert Koch, qui, gràcies a aquest fet, va rebre el premi Nobel de Medicina. El seu genoma va ser seqüenciat el 1998
Necrofília
La necrofília, també anomenada tanatofília o necrolagnia, és una mena de parafília que consisteix en l'atracció i l'excitació sexual cap als cadàvers. Es refereix també al manteniment de relacions sexuals efectuades amb cadàvers. La paraula deriva de les paraules gregues νεκρός i φιλία. El terme va estar encunyat pel psiquiatra belga Joseph Guislain, qui el va utilitzar per primer cop a una conferència el 1850
Malaltia infecciosa
Una malaltia infecciosa és la manifestació clínica conseqüència d'una infecció provocada per un microorganisme —com bacteris, fongs, virus, protozous, etc.— o per prions. En el cas d'agents biològics patògens de grandària macroscòpica, no es parla d'infecció, sinó d'infestació. L'especialitat en medicina que combat les infeccions és la infectologia