2019 Top Ten of Polemic for Nature

Ecosistema
Un ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius (biocenosi) i el medi físic on es relacionen (biòtop), les relacions que estableixen entre si, així com les característiques físiques d'un lloc on viuen i les relacions entre el medi i els organismes
Balenes
Les balenes són un grup divers de mamífers marins placentaris de vida aquàtica i àmplia distribució geogràfica. Es tracta d'un nom vulgar sense validesa taxonòmica. En català, el nom «balena» es refereix a qualsevol cetaci del subordre dels misticets que no sigui un rorqual (Balaenoptera). Les balenes, igual que els altres misticets, els odontocets, els dofins i les marsopes, conformen l'ordre dels cetartiodàctils juntament amb els artiodàctils i tenen els hipopòtams, dels quals divergiren fa
Heterotròfia
L'heterotròfia és un sistema d'obtenció del carboni per part dels éssers vius utilitzant com a font la matèria orgànica. Els organismes que es basen en aquest sistema s'anomenen heteròtrofs. En canvi, els que utilitzen com a font de carboni la matèria inorgànica són els autòtrofs. L'autotròfia és el tipus de metabolisme habitual en les plantes, les algues i alguns bacteris. Per contra, l'heterotròfia és habitual en els fongs, els animals, molts protozous i procariotes. i certes plantes
Gran Núvol de Magalhães
El Gran Núvol de Magalhães és una galàxia irregular que orbita al voltant de la Via Làctia i, per tant, forma part del Grup Local de galàxies. Està situada a només uns 179.000 anys llum, només més allunyada de nosaltres que les galàxies nanes del Ca Major i de Sagitari
Llista de compostos inorgànics (bloc p)
Fenomen meteorològic
Un fenomen meteorològic és un esdeveniment de l'oratge o temps meteorològic, que pot ésser explicat pels principis de la meteorologia. Segons l'Organització Meteorològica Mundial, és un fenomen que té lloc a l'atmosfera o a la superfície del planeta, i que pot consistir en una precipitació, suspensió o dipòsit de partícules líquides o sòlides, o en una manifestació de naturalesa òptica o elèctrica
Llei d'Ohm
La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit
Capa d'ozó
La capa d'ozó o ozonosfera és la zona de l'estratosfera terrestre que conté una concentració relativament alta d'ozó. Mentre que la concentració mitjana d'ozó a l'atmosfera és 0,3 ppm, en la capa d'ozó pot arribar a les 15 ppm. Aquesta capa, que s'estén aproximadament dels 15 als 40 km d'altitud, reuneix el 90% de l'ozó present en l'atmosfera i absorbeix del 97% al 99% de la radiació ultraviolada d'alta freqüència
Mar Catalana
La mar Catalana és l'àrea de la mar Mediterrània occidental situada al mar Balear entre la costa est de la península Ibèrica i l'arxipèlag Balear. Té una superfície aproximada de 74.000 km², un volum d'uns 61.000 km³ i una profunditat màxima de 2.500 metres. El seu límit nord està delimitat per la línia que va del Cap de Sant Sebastià, a la costa de Catalunya, i el Cap de Favàritx, una punta nord-oriental de la costa de Menorca. El límit sud-est està delimitat per la línia que va del
Premi Nobel
Els Premis Nobel van ser creats en el seu testament per Alfred Nobel, inventor de la dinamita i industrial suec. La seva funció és la de premiar les persones la labor de les quals haguera sigut excel·lent al llarg de la seva vida en algun dels camps premiats. Nobel va signar el seu testament al Club Suec-Noruec de París el 27 de novembre de 1895. Se sentia culpable per la seva responsabilitat com a empresari enriquit a través d'una indústria productora de dinamita el principal mercat de la qual era