2019 Top Ten of Polemic for Religion

Temple grec
Un temple grec és l'estança d'un déu a la terra; a dins, al naos, se situava la imatge divina. El temple grec no està dissenyat per a l'adoració en grup sinó com a dedicatòria a una deïtat, cosa que explica que l'escultura que contenia estava sempre en un lloc difícil de veure: es construïen per a complaure el déu, no la gent
Regla monàstica
Les regles monàstiques són les regles per les quals es regeixen els ordes monàstics, però també altres ordes religiosos com els ordes conventuals o ordes mendicants, i en general s'utilitzen en l'anomenada vida consagrada i en les institucions del clergat regular. Les regles més difoses són:Regla de Sant Agustí, regla augustiniana o regla agustina, de Sant Agustí. Utilitzada per l'Orde de Sant Agustí i moltes altres, com els ordes militars. Regla de Sant Benet o regla benedictina, de Sant Benet
Xahada
La xahada és una frase que constitueix la professió de fe de l'islam i és el primer dels anomenats «cinc pilars» en què es fonamenta aquesta religió. Els musulmans la diuen cada dia en les seves oracions i és igualment la fórmula que hom ha de recitar per a convertir-se a l'islam
Sanedrí
El Sanedrí del grec συνέδριον o synedrion, és a dir "assemblea asseguda" o "consell") era una assemblea formada per vint-i-tres representants i jutges de la llei jueva de qualsevol ciutat d'Israel
Vida després de la mort
La vida després de la mort, és a dir, una existència de la persona un cop aquesta ha mort és una afirmació de diverses creences, especialment religioses. Aquesta existència pot adoptar diferents formes: en la reencarnació l'individu passa a ocupar el lloc d'un altre ésser i per tant té una altra vida; el mort vivent és una mena de monstre que està a cavall entre el món físic i la desaparició; per últim, per a les religions tradicionals la vida després de la mort pot referir-se al destí de
Brama
Brama o Brahma és, dins de l'hinduisme, el déu creador de tot el que existeix, personificació del braman suprem
Heretgia
Una heretgia és una creença o teoria controvertida o nova, especialment religiosa, que entra en conflicte amb el dogma establert. Es diferencia de l'apostasia, que és la renúncia formal o abandó d'una religió, i la blasfèmia, que és la injúria o irreverència cap a la religió
Juggernaut (ratha yatra)
Juggernaut designa metafòricament en anglès —i d'aquí ha passat a molts idiomes, fins i tot el català—, una força l'avanç de la qual res pot detenir i que aixafa o destrueix tots els obstacles en el seu camí. La paraula és una referència a la Rath Yatra, una processó hindú que se celebra a la ciutat de Puri, a Índia, en la qual es passeja una gran carrossa processional que porta la imatge del déu Krishna —avatar del déu Visnú— al que després se li va atribuir el títol de
Cristianisme
El cristianisme és una religió abrahàmica monoteista basada en la vida i els ensenyaments de Jesús de Natzaret segons es presenta al Nou Testament. Els adherents d'aquesta fe, coneguts com a «cristians» —del grec 'Χριστιανός, khristianós— creuen que Jesús és el Messies profetitzat al Tanakh
Antic Testament
L'Antic Testament és la primera divisió del cànon bíblic cristià, que es basa principalment en els 24 llibres de la Bíblia hebrea, una col·lecció d'antigues escriptures religioses hebrees pels fills d'Israel creuen la majoria dels cristians i jueus religiosos són la Paraula sagrada de Déu. La segona divisió de les Bíblies cristianes és el Nou Testament, escrit en llengua grega koiné