2020 Top Ten of Polemic for Mathematics

Longitud de Planck
La longitud de Planck, segons la teoria de la xarxa d'espín, és la longitud mínima que pot existir. S'anomena així en honor del físic Max Planck
Potenciació
La potenciació és una operació matemàtica denotada per bn que comprèn l'ús de dos nombres, la base b i l'exponent n. Quan n és un enter positiu, la potenciació correspon a una multiplicació repetida; en altres paraules, equival al producte de n factors, cadascun dels quals és igual a b
Fracció
Una fracció representa una part d'un tot o, d'una manera més general, qualsevol nombre de parts iguals. Quan es parla en llenguatge quotidià, una fracció descriu quantes parts d'una certa mida hi ha: per exemple, una meitat, cinc vuitens o tres quarts
Bilingüisme passiu
El bilingüisme passiu es dona quan una persona entén dues llengües però només n'utilitza una per comunicar-se. Sol ser fruit d'una situació de diglòssia, on la llengua dominant s'utilitza per expressar-se de forma habitual i la segona llengua es comprèn quan es llegeix o se sent però no s'incorpora al bagatge del parlant, que no ho considera necessari. També es dona en casos d'habitants de frontera o de llengües genèticament emparentades, que permeten comprendre el discurs de l'interlocutor però
AEX
L'AEX,, és un índex borsari compost per empreses neerlandeses que cotitzen a la borsa NYSE Euronext d'Amsterdam, antigament coneguda com la Borsa d'Amsterdam. Iniciat el 1983, l'índex es compon d'un màxim de 25 dels títols més negociats a la borsa. És un dels principals índexs nacionals del grup borsari NYSE Euronext juntament amb el BEL20 de Brussel·les, el de París CAC 40 i el de Lisboa PSI-20
Recta secant
En geometria, la posició relativa de dues rectes, o d'una recta i d'una corba, pot ser qualificada per l'adjectiu secant. Aquest ve del llatí secare, que significa tallar. En termes matemàtics, una recta és assecant a una altra recta, o més generalment a una corba, quan té una intersecció no buida amb aquesta
.arc
Arc és un format de compressió de dades creat per Systems Enhancement Associates. És popular en els BBS. Els fitxers comprimits amb la utilitat ARC generalment duen l'extensió ".arc". Per a descomprimir-los s'ha de tenir la utilitat ARC-I
Vuit
El vuit o huit és el nombre natural que segueix el set i que precedeix el nou. S'escriu 8 en xifres àrabs, VIII en les romanes i 八 en les xineses. L'ordinal corresponent és vuitè/vuitena. El quantitatiu és vuit. L'agrupament és octet. El múltiple és òctuple. El divisor és un vuitè/vuitena part
Barbarisme
Un barbarisme és una expressió, paraula o construcció que no es considera assimilada a la llengua pròpia i es considera un empobriment de la llengua en què s'importa
Fraccions equivalents
Per obtindre fraccions equivalents a una fracció donada, es multipliquen o divideixen els dos termes de la fracció per un mateix nombre diferent de zero. Són fraccions equivalents aquelles que representen el mateix nombre racional