2020 Top Ten of Polemic for Philosophy

Feudalisme
El feudalisme fou el sistema polític, jurídic, econòmic i social dut a terme durant l'Edat mitjana a Europa, amb l'objectiu de protegir la població d'aquella època. Els regnes es dividien en petits territoris semi-independents, en els quals el senyor proporcionava protecció als seus vassalls a canvi de tributs i treball a les seves terres. Els senyors feudals eren nobles o membres de l'Església i tenien una relació de dependència més o menys forta amb el rei de cada regió. Alguns dels seus
Societat estamental
La societat estamental era la forma d'organització social característica de l'antic règim. La societat feudal es basa en el vassallatge i el feudalisme. Aquesta societat està dividida en estaments, normalment són: dos o tres estaments privilegiats: la noblesa, l'Església i el tercer estat o tercer estament, del qual parlava Sieyès en l'obra Què és el tercer estat
Determinisme
En un primer nivell, s'entén el determinisme com una doctrina filosòfica que defensa que tot succés, incloent-hi el pensament i la conducta humans, la decisió i l'acció, estan fixats, condicionats i establerts per una cadena de causes i conseqüències, sense que l'atzar hi prengui un paper en cap moment. Una formulació alternativa del determinisme és la tesi que de cada instant tan sols se'n pot desenvolupar exactament un possible futur. Sota aquest sentit general, també s'ha aplicat la noció de
Sistema d'estrelles
Un sistema estel·lar múltiple és un petit nombre d'estrelles que orbiten entorn d'un centre gravitacional comú, lligades per tant per la força gravitatòria. Un nombre gran d'estrelles lligades per la gravitació s'anomena un cúmul estel·lar o una galàxia, si bé, en un sentit extens ambdós són sistemes estel·lars
Fet (filosofia)
Un fet és un esdeveniment o proposició que es pot comprovar i per tant pot constituir el fonament d'una afirmació que contingui veritat, en oposició a l'opinió o creença. Usualment s'aplica a quelcom que passa en la realitat, el referent existent d'una frase veritable, especialment en la teoria de la veritat com a correspondència. Els fets per definició són objectius i s'estudien per part de la ciència
Jurament de fidelitat
El jurament de fidelitat o simplement fidelitat fou un pacte típic entre vassall i senyor feudal. Aquest jurament implicava el compromís del vassall de no actuar mai en perjudici del senyor. També era conegut amb el nom de sagrament. Als comtats catalans el vassall feia el jurament damunt els quatre Evangelis i repetia fórmules estereotipades que podien ser en llatí o fins i tot en català. L'historiador Pierre Bonnassie distingeix dos tipus de jurament de fidelitat: el que només comportava una
Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia
Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia és un partit polític neerlandès d'ideologia liberal fundat el 1948. És el quart partit més gran dels Països Baixos per nombre de militants i per representació parlamentària
Akaixà
Akaixà és un mot sànscrit que se sol traduir per èter. Segons diverses escoles hindús es tracta d'un dels bajamahabhuta, o "cinc grans elements" que constitueixen la base del món material, i la seva principal característica és Xabda. D'aquests cinc elements en seria la quinta essència i els altres quatre en serien la conseqüència
Anells olímpics
Els anells olímpics són el símbol principal dels Jocs Olímpics, són cinc anells enlleçats de color blau, negre, vermell, groc i verd; la bandera olímpica consisteix en el símbol dels anells sobre un fons blanc
Arbeit macht frei
Arbeit macht frei, és una expressió alemanya que podria traduir-se al català com a "(el) treball fa lliure, "el treball allibera" o "el treball us fa lliures". Aquest lema és conegut per haver estat situat a les portes d'entrada a diversos camps de concentració nazis