2021 Top Ten of Conflict for Health

Pesta Negra
La Pesta Negra fou una pandèmia, molt probablement de pesta, que possiblement s'originà el 1346 al nord de la Xina i, a través de Síria, s'estengué successivament per Anatòlia i Tràcia fins a arribar a Grècia, Egipte i els Balcans. El 1347 arribà a Sicília i des d'allà passà a Gènova; el 1348 havia infectat Suïssa i tota la península Itàlica, on només el territori del Ducat de Milà en fou parcialment estalviat. Des de Suïssa s'estengué a França i la península Ibèrica i el 1349
Malaltia
Una malaltia o infermetat és una alteració de l'estat d'un organisme o d'algun òrgan que dificulta les seves funcions vitals podent comportar com a resultat final la mort. També es pot considerar que la malaltia és un procés i l'estatus consegüent d'afecció d'un ésser viu, que es caracteritza per una alteració del seu estat ontològic de salut. L'estat i/o procés de malaltia pot ser provocat per diversos factors, tant intrínsecs com extrínsecs a l'organisme malalt, aquests factors s'anomenen
Pandèmia de COVID-19
La pandèmia per coronavirus de 2019-2022 es considera que comença a mitjans de desembre del 2019 en identificar-se l'inici d'un brot d'un nou coronavirus a la ciutat de Wuhan, a la Xina continental, amb un clúster emergent de persones amb pneumònia sense causa clara. Es va relacionar principalment amb els paradistes que treballaven al mercat majorista de marisc de Huanan, on es venen animals vius. No obstant això, posteriorment s'han fet públic indicis que ja des del novembre del 2019 podia haver-hi
Síndrome de Down
La síndrome de Down (SD) és un trastorn genètic causat per la presència d'una còpia extra del cromosoma 21, o una part d'aquest, en comptes dels dos habituals. Es caracteritza per la presència d'un grau variable de retard mental i uns trets físics peculiars que li donen un aspecte recognoscible. És la causa més freqüent de discapacitat psíquica congènita i deu el seu nom a John Langdon Haydon Down que va ser el primer a descriure aquesta alteració genètica el 1866, encara que mai va arribar a
Autisme
L'autisme és un trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD) caracteritzat per problemes amb la interacció social i la comunicació, i per interessos limitats i conductes repetitives. Els pares solen notar signes en els primers dos o tres anys de vida dels seus fills. Aquests signes sovint es desenvolupen de forma gradual, encara que alguns nens amb autisme aconsegueixen les seves fites de desenvolupament a un ritme normal i després s'agreugen
Immunitat passiva
La immunitat passiva és la transferència d'immunitat humoral activa d'anticossos preparats. La immunitat passiva es pot produir de manera natural quan els anticossos materns es transfereixen al fetus a través de la placenta i també es pot induir artificialment quan es transfereixen alts nivells d'anticossos específics d'un patogen o toxina. a persones no immunes a través de productes sanguinis que contenen anticossos, com en la immunoglobulinoteràpia o la seroteràpia. La immunització passiva s
Organització Mundial de la Salut
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) és una agència de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) amb seu a Ginebra (Suïssa) que actua com a autoritat coordinadora en temes de salut pública internacional; està especialitzada a gestionar les polítiques de prevenció, promoció i intervenció en salut a nivell mundial. Els 193 Estats membres de l'OMS governen l'Organització per mitjà de l'Assemblea Mundial de la Salut. L'Assemblea està composta per representants de tots els Estats membres de l
Aparell sexual femení
El sistema reproductor femení és el sistema sexual femení. Juntament amb l'aparell reproductor masculí, són els encarregats de la reproducció humana. Els dos estan formats per les gònades, genitals interns i els genitals externs
Malaltia infecciosa
Una malaltia infecciosa és la manifestació clínica conseqüència d'una infecció provocada per un microorganisme —com bacteris, fongs, virus, protozous, etc.— o per prions. En el cas d'agents biològics patògens de grandària macroscòpica, no es parla d'infecció, sinó d'infestació. L'especialitat en medicina que combat les infeccions és la infectologia
Francisco de Goya y Lucientes
Francisco de Goya y Lucientes fou un pintor i gravador aragonès. La seva obra comprèn la pintura de cavallet i mural, el gravat i el dibuix. En totes aquestes facetes va desenvolupar un estil que inaugura el romanticisme. La seva contribució representa també el començament de la pintura contemporània, i se'l considera un precursor de les avantguardes pictòriques del segle xx