2021 Top Ten of Polemic for Geography

Llista de rius de Catalunya
Llista de rius i rieres que tenen tot o part del seu recorregut a Catalunya. Dins d'aquesta llista no s'inclouen altres regions dels Països Catalans.Recordeu que els marges del riu s'anomenen segons el costat que queden quan es mira el riu en el sentit del corrent. Els afluents de cada marge els llistem ordenats de la capçalera a la desembocadura
Hola
Hola, també coneguda com a Galole, és una petita ciutat de Kenya, capital del Districte del Riu Tana a la Província Costanera, situada a prop del riu Tana. Va ser un camp de detenció l'any 1959. Té una població aproximada de 6.931
Península
Una península és una extensió de terra envoltada d'aigua per tot arreu excepte per una part, que rep el nom d'istme. En algunes regions, la poca altura de l'istme unida a una variació notable de l'altura de l'aigua per culpa de les marees fa que algunes penínsules a plenamar es converteixin en illes, com és el cas del mont Saint-Michel (França) o el cas del municipi de Peníscola durant l'Edat antiga
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
L'antic edifici de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va ser la seu de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de 1932 fins al 2007. És un edifici civil que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, de planta rectangular format per planta baixa i dos pisos d'alçada. L'element més significatiu és la seva façana. En ella hi ha elements del repertori clàssic i del romàntic. Dominen els volums plans i la decoració es concentra en els balcons i portals. Hi ha elements
Margaret Burke Sheridan
Margaret Burke Sheridan fou una cantant d'òpera irlandesa. Nascuda a Castlebar, comtat de Mayo, Irlanda, era coneguda com Maggie de Mayo i és considerada la segona prima donna d'Irlanda després de Catherine Hayes (1818-1861
Paisatge (geografia)
Definir el paisatge des del punt de vista geogràfic no és fàcil, perquè aquest és l'objecte d'estudi primordial i el document geogràfic bàsic a partir del qual es fa la geografia. Entenem, en general, per paisatge qualsevol àrea que inclou tant els trets naturals com els modelats per l'home i que tenen un reflex visual en l'espai. En ecologia es defineix paisatge com un conjunt heterogeni d'ecosistemes, i la unitat bàsica d'estudi és la tessel·la
Govern de la Comunitat de Madrid
El Govern de la Comunitat de Madrid és l'òrgan col·legiat encarregat de les funcions executives i administratives de la comunitat autònoma espanyola de Madrid. Fins a la reforma de l'estatut regional de 1998 es va denominar formalment Consell de Govern de la Comunitat de Madrid
Llista de monuments de Canet de Mar
Llista de monuments de Canet de Mar inclosos en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català per al municipi de Canet de Mar (Maresme). Inclou els inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) amb la classificació de monuments històrics, els Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) de caràcter immoble i la resta de béns arquitectònics integrants del patrimoni cultural català
Felip III de Castella
Felip III de Castella, II d'Aragó i Portugal i V de Navarra, dit el Pietós, fou monarca d'Espanya, rei de Castella i Lleó, Aragó, rei de València, Portugal, Sicília, Nàpols, Sardenya, duc de Borgonya i comte de Barcelona; príncep d'Astúries va ser el tercer rei de la Dinastia dels Àustries a les Espanyes
Cerverí de Girona
Cerverí de Girona o Guillem de Cervera (1259-1285) fou un trobador vinculat a la casa reial en temps de Jaume I i del seu fill Pere el Gran. Tot i que en l'actualitat es pensa que es tracta del mateix trobador, encara hi ha algun estudiós, concretament Joan Coromines que situa Guillem de Cervera trenta anys abans que Cerverí de Girona i, per tant, els considera personatges diferents. De l'obra d'aquest autor es conserven un total de 120 composicions, l'obra més extensa i diversa que es té de cap