2021 Top Ten of Polemic for Philosophy

Prejudici
Un prejudici o prejuí és una creença o valoració que hom fa de manera precipitada i sense base de certesa i que l'influeix i li condiciona el punt de vista. La discriminació sorgeix quan un determinat individu o conducta és jutjat negativament per causa dels prejudicis i, llavors, rep un tracte diferent. Un prejudici no és universal, és a dir, cadascú pensa coses diferents
Objectivitat
L'objectivitat és la capacitat o l'ideal de percebre les coses del món exterior tal com són, prescindint de la subjectivitat o filtre personal. Alguns autors, com Kant, creuen que és impossible perquè els propis sentits, que proporcionen les dades externes, ja constitueixen un filtre. D'altres van més enllà i afirmen que, fins i tot, és dubtós que existeixi quelcom fora de la ment (solipsisme), ja que és impossible de provar-ho. Tàcit, l'historiador romà, és un dels primers autors que va
Privadesa
La privadesa és l'habilitat d'un individu o grup per isolar-se ells mateixos o amagar informació sobre ells, i així, revelar-se selectivament
Descentralització
La descentralització és la transferència d'una part de la competència de l'administració central organització estatal unitària a entitats amb personalitat pública d'àmbit geogràfic més reduït o d'especialització funcional. En l'àmbit d'empresa, és la transferència sistemàtica de poder de decisió, de responsabilitat i d'autoritat a més d'una persona o a diversos òrgans. Es diferencia de la delegació en el fet que es tracta d'un canvi estructural i no d'un traspàs eventual d'una funció
Univers
L'Univers és el conjunt de tot l'espai i el temps, així com el seu contingut, incloent-hi els planetes, els estels, les galàxies i totes les altres formes de matèria i energia. Malgrat que es desconeix la mida total de l'Univers, es pot mesurar la mida de l'univers observable, que es calcula que té un diàmetre de 93.000 milions d'anys llum. En les teories del multivers, «un univers» és cadascuna de les parts independents i sense relació de causalitat que conformen un multivers, que abasta tot l
Serf
Durant l'edat mitjana, un serf era una persona que servia a un noble en condicions que, en l'actualitat, es considerarien properes a l'esclavitud. El noble tenia la potestat de decidir sobre la persona i els seus béns i els drets de servitud es podien traspassar entre els nobles. El terme serf designa una forma de vinculació social i jurídica, típica del feudalisme entre una persona, generalment un camperol, i un senyor feudal, i aquell queda subjecte al seu senyoriu
Escut de Roses
L'escut oficial de Roses té el següent blasonament:Escut caironat: d'argent, 3 roses de gules botonades d'or i barbades de sinople. Per timbre, una corona mural de vila
Escut de les Preses
L'escut oficial de les Preses és el símbol d'aquest municipi i es descriu mitjançant el següent blasonament:Escut caironat truncat: 1r d'or; 2n faixat ondat d'atzur i d'argent; la bordura de sinople. Per timbre, una corona de poble
Escut de la Diputació de Lleida
L'escut oficial de la Diputació de Lleida té el següent blasonament
Escut de Sales de Llierca
L'escut oficial de Sales de Llierca és el símbol oficial d'aquest municipi i es descriu mitjançant el següent blasonament:Escut caironat: d'or, un vol abaixat de gules. Per timbre una corona de baró