2021 Top Ten of Polemic for Technology

Regle
Un regle és un instrument de mesura de longitud, en forma de planxa prima i rectangular, rígid o semi-rígid. Pot estar fet de metall, fusta o material plàstic. Té una escala graduada i numerada. La seva longitud total no sol superar el metre. Normalment la unitat de mesura dels regles és el centímetre, però també hi ha marcats els mil·límetres i es destaquen els decímetres. Altres regles estan graduats en polzades o tenen ambdues unitats
Tisores
Les tisores o estisores són una eina de tall utilitzada en molts àmbits de l'activitat humana. Consta de dues fulles metàl·liques, esmolades pel costat interior, acabades en un buit on es poden introduir els dits, i articulades en un eix pels seus extrems
Pont aeri
En l'àmbit de l'aviació comercial es coneix com a pont aeri una línia regular entre dos punts que tenen una elevada freqüència de vols i fins i tot un horari determinat per la demanda. Com a exemple a l'Estat Espanyol, el pont aeri Barcelona - Madrid va arribar a ser fins al 2008 la ruta aèria regular més transitada del món
Depuradora
Una depuradora, planta depuradora, estació depuradora o EDAR és una instal·lació on l'aigua usada en activitats humanes és sotmesa a un procés en el qual, per mitjà de la combinació de diversos tractaments físics, químics i/o biològics, se n'eliminen la matèria en suspensió i algunes substàncies dissoltes. L'aigua obtinguda no és prou pura per a beure, però sí per a retornar al medi sense malmetre'l. Per a preparar l'aigua pel consum humà, ens cal una planta potabilitzadora
Violoncel
El violoncel és un instrument de corda. Té quatre cordes afinades en la, re, sol i do, i es toca amb un arquet que està fet de pèls de cua de cavall. El violoncel és un dels instruments de l'orquestra. El músic que el toca és denominat violoncel·lista. Una forma comuna del nom de l'instrument és la paraula italiana violoncello. En italià també és abreviada, tot i que rarament: cello
Vas de precipitats
Un vas de precipitats és un instrument per a contenir líquids, utilitzat habitualment en el laboratori. Té forma cilíndrica, amb un fons pla; se'n poden trobar de capacitats diverses, des d'un mil·lilitre fins a diversos litres. Normalment és de vidre o plàstic i sol estar graduat, tot i que, per la seva pròpia naturalesa, aquesta graduació és poc exacta, i per tant és recomanable no utilitzar-lo per a mesurar volums de substàncies. S'utilitza, doncs, sobretot per a transportar líquids a un
Agricultura
L'agricultura, en un sentit ampli, és el conjunt de coneixements i d'activitats que tenen per objecte l'explotació del medi natural, per mitjà del conreu de certes plantes. També s'hi acostuma a incloure la producció forestal, encara que es faci l'aprofitament dels arbres silvestres. Però en un sentit estricte, el terme agricultura només es refereix al cultiu dels vegetals i exclou la ramaderia, tot i que sovint hi ha una explotació mixta d'animals i plantes. A partir del segle xix, els
Gregal
El gregal és un vent de la Mediterrània que pot bufar en els moments que una àrea de baixa pressió es desplaça cap al sud de Malta i causa un vent del nord-est fresc i fort que afecta aquesta illa. També afecta altres illes i territoris del Mediterrani occidental
Arquitectura gòtica
L'arquitectura gòtica s'inclou dins del moviment cultural conegut com a art gòtic que, al seu torn, sorgeix en un context més ample, anomenat renaixement del segle XII. Aquest estil arquitectònic s'estén per un llarg període de l'edat mitjana i varia d'un lloc a un altre; es desenvolupa entre meitat del segle xii i inicis del segle xvi, marcant la fi del període medieval. El primer gest impulsor d'aquesta nova filosofia constructiva es donà a França, estenent-se a tot Europa en un període
Curtcircuit
Un curtcircuit és la fallada en un aparell elèctric o una línia elèctrica, passa el corrent elèctric directament del conductor actiu, o fase, al neutre o a la línia de terra, entre dues fases en el cas de sistemes polifàsics en corrent altern, o entre pols oposats en el cas del corrent continu