2022 Top Ten of Polemic for Society

Pronom feble
Els pronoms febles són aquells pronoms que es fan servir per substituir un complement o una expressió. Tots són monosíl·labs, ja que altrament no podrien ser àtons, puix que en català només poden ser àtons els mots monosil·làbics. Que siguin àtons o febles vol dir que sempre es pronuncien formant bloc amb el verb que complementen; sempre l'han d'acompanyar, és a dir, sempre s'han de situar immediatament davant o darrere, mai no van sols ni acompanyen cap altre element de la frase. El conjunt
Moviment obrer
El moviment obrer és un conjunt d'agrupacions, moviments i pràctiques de la classe obrera, creat amb l'objectiu d'alliberar-se de l'explotació capitalista, assolir millores laborals i, fins i tot, transformar la societat mitjançant una revolució social
Ajuntament
L'ajuntament o seu del govern local, casa del comú, casa del poble, casa consistorial, casa de la vila o casa de la ciutat; és la institució local que té per funció el govern local i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu. L'edifici que és la seu d'aquest govern sovint també es denomina com casa del poble, casa de la vila, casa de la ciutat, casa consistorial, casa del comú o paeria
Consell comarcal
El consell comarcal és un òrgan d'administració i govern de les comarques d'alguns territoris, com ara la Comunitat Autònoma de Catalunya o l'Aragó
Minas Gerais
Minas Gerais és un estat de la Regió Sud-est del Brasil, el quart en extensió, amb una superfície semblant a la de França: 588.384 km². Limita al nord i al nord-est amb Bahia, a l'est amb l'estat de Espírito Santo, al sud-est amb Rio de Janeiro, al sud i sud-oest amb Sao Paulo, a l'oest amb Mato Grosso do Sul i al nord-oest amb Goiás
Llei del talió
La llei del talió és un antic principi de justícia retributiva en el qual la norma imposava un càstig que s'identificava amb el crim comès. D'aquesta manera, no sols es parla d'una pena equivalent, sinó d'una pena idèntica. L'expressió més famosa de la llei del talió és «ull per ull, dent per dent» ,apareguda en l'Èxode veterotestamentari
Complement agent
El complement agent és la funció sintàctica pròpia de les oracions en veu passiva. Consta d'un sintagma nominal o equivalent introduït per la preposició «per». En l'oració activa corresponent fa de subjecte, i com que tradicionalment el subjecte sol tenir el paper de ser l'agent que realitza l'acció expressada pel verb, el complement de la passiva ha rebut aquest nom
Anàlisi PESTEL
L'anàlisi PEST descriu el marc dels factors macroambientals d'una empresa, utilitzat en l'exploració de factors com un component de la gestió estratègica. Alguns analistes afegeixen el factor legal i reordenen l'acrònim a SLEPT; si s'afegeix el factor ecològic s'expandeix a PESTEL o PESTLE, molt reconegut a Anglaterra
Angiolina Bosio
Angiolina Bosio fou una soprano italiana
Adjectiu
L'adjectiu és una de les categories que comprèn la morfologia tradicional. Un adjectiu és la paraula que explica com són les coses, persones, idees o qualsevol entitat que pugui ser designada amb un nom substantiu. Com a categoria independent, és una de les més tardanes a aparèixer, ja que abans es considerava un tipus de nom i durant segles se'l relacionava amb el verb. Antigament es classificava el determinant com un tipus d'adjectiu